Lo go Hội trại 40 năm
Lo go Hội trại "Âm vang chiến thắng" kỷ niệm 40 năm giải phóng Hiệp Đức