TỔ CHỨC TRỰC BÁO BÍ THƯ CÁC CƠ SỞ ĐOÀN
Ngày 4/02/2012, BTV Huyện đoàn Hiệp Đức tổ chức trực báo nắm tình hình trước, trong và sau tết; đồng thời chỉ đạo một số nội dung cho công tác Đại hội và các hoạt động chuẩn bị cho Hội trại nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng Hiệp Đức.

Đ/c Huỳnh Hữu Cường, Bí thư Huyện đoàn chủ trì buổi trực báo. Đến nay, BTV Huyện đoàn Hiệp Đức đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm ở 03 xã đó là: Quế Bình, Sông Trà và Thăng Phước. Nhìn chung, công tác chỉ đạo Đại hội được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, đặc biệt là việc bầu trực tiếp Bí thư Đoàn tại Đại hội; dự kiến đến ngày 15/3, sẽ chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục chuẩn bị chu đáo về nội dung, nhân sự hoàn thành tổ chức Đại hội, tiến đến tổ chức Hội trại nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng Hiệp Đức vào ngày 25/04/2012.

 

                                                                                                            Văn Hạnh