Hiệp Đức đẩy mạnh các hoạt động Năm Thanh niên
Nằm trong khuôn khổ hoạt động Năm Thanh niên 2011,

Nằm trong khuôn khổ hoạt động Năm Thanh niên 2011, vào sáng ngày 28 tháng 11 năm 2011, Huyện Đoàn và Đoàn trường THPT Hiệp Đức tổ chức trồng cỏ tại sân vận động huyện. Đây là công trình thanh niên có ý nghĩa lớn năm 2011 nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, hướng đến chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng Hiệp Đức (30/4/1972-30/4/2012). Ra quân trồng cỏ có trên 1071 đoàn viên và thanh niên trường THPT Hiệp Đức, trên 150 đoàn viên các cơ sở đoàn toàn huyện. Không khí trên sân vận động diễn ra sôi nỗi, hào hứng. Sau một buổi công trình trồng cỏ hoàn thành, kịp thời phục vụ các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng Hiệp Đức vào tháng 4 năm 2012.
 

          Cũng trong dịp này, Huyện đoàn và nhiều cơ sở đoàn trên toàn huyện tiến hành nghiệm thu và bàn giao Nhà nhân ái. Theo Nghị quyết năm 2011, cấp huyện và mỗi cơ sở đoàn nhận xây dựng 01 nhà nhân ái, đến nay các cơ sở đoàn đã hoàn thành chỉ tiêu, riêng cấp huyện xây 02 nhà nhân ái, vượt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.