Tuổi trẻ Hiệp Đức tiếp tục bầu chọn Vịnh Hạ Long
Trong những ngày cuối cùng cho công bố quyết định 7 kỳ quan mới, tuổi trẻ Hiệp Đức tập trung bầu chọn cho Vịnh Hạ Long

Thực hiện sự chỉ đạo của BTV Huyện đoàn, trong những ngày qua, các cơ sở đoàn trong toàn huyện đã phát động đẩy mạnh việc bình chọn Vịnh Hạ Long trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.


          
                                Phát động Bầu chọn tại Chi đoàn Cơ quan Quân sự huyện


    Nỗi bật là các chi đoàn: Cơ quan Quân sự huyện, đoàn trường THPT Trần Phú, THPT Hiệp Đức, Chi đoàn Công an, Dân Chính Đảng, đoàn các xã, thị trấn cùng các cơ sở đoàn đóng trên địa bàn huyện đã phát động, hướng dẫn cho Đoàn viên thanh niên và toàn thể CBCC, nhân dân tham gia bầu chọn Vịnh Hạ Long. Với nhiều cách bầu chọn khác nhau, mỗi đoàn viên thanh niên, người dân tham gia bầu chọn đã thể hiện niềm tự hào dân tộc, mong muốn Vịnh Hạ Long sẽ trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

 

Cán bộ, đoàn viên Quân sự, Điện lực tham gia nhắn tin bầu chọn