Hội thảo tổng kết đào tạo nghề cho TTN ngoài nhà trường năm 2011
Ngày 26 tháng 9 năm 2011, Tổ tư vấn đào tạo nghề gồm 05 cơ quan phối hợp Đoàn TN, Phòng GD&ĐT, Phòng LĐTB&XH, hội Phụ nữ huyện và phòng Nông nghiệp tổ chức tổng kết đào tạo nghề cho TTN ngoài nhà trường năm 2011 và định hướng đào tạo nghề cho TTN năm 2012.

Về dự có đ/c Hồ Quang Lĩnh, Giám đốc Trung tâm dạy nghề tỉnh Quảng Nam, đ/c Nguyễn Minh Thuyết, Giám đốc Công ty may Minh Hải, các đ/c Lãnh đạo của các cơ quan phối hợp, các đ/c trong tổ tư vấn đào tạo nghề của huyện, Đại biểu chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã thị trấn và tổ tư vấn đào tạo nghề tại địa phương.

 

 

Hội thảo nghe báo cáo kết quả đào tạo nghề cho TTN ngoài nhà trường năm 2011. Kết quả trong năm qua đã đưa 25 TTN mục tiêu tham gia học nghề các nơi trong và ngoài tỉnh ( May công nghiệp: 05 em, sửa hon đa: 02 em, điện công nghiệp: 03 em, điện lạnh, điện cơ, điện tử: 04 em, mộc: 04 em, cơ khí: 06 em, uốn tóc: 01 em ). Tại hội thảo đã tặng quà tri ân Trung tâm đào tạo nghề tỉnh Quảng Nam, công ty may Minh Hải và tặng quà cho hai địa phương xã Bình Lâm, Bình Sơn đã góp phần tạo điều kiện cho các cháu học nghề và thực hiện tốt kế hoạch đào tạo nghề năm 2011. Đại biểu về dự đánh giá cao công tác phối hợp giữa đoàn thanh niên, phòng GD&ĐT huyện, sự hỗ trợ kinh phí của Ban quản lý Dự án phát triển vùng Hiệp Đức  và chỉ một số kinh nghiệm trong việc khảo sát, đào tạo nghề cho TTN ngoài nhà trường.

Mặc dù thành phần tham dự không đầy đủ như giấy mời nhưng hội thảo đã thành công tốt đẹp.