THAM QUAN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI TỈNH QUẢNG NAM.

Đoàn TNCSHCM, Hội phụ nữ, Phòng LĐTB&XH và Phòng GD&ĐT huyện phối hợp với Ban quản lý dự án phát triển vùng huyện Hiệp Đức tổ chức cho TTN ngoài nhà trường tham quan các cơ sở Đào tạo nghề tại tỉnh Quảng Nam.

Ngày 29/4/2011, được sự tài trợ của Ban quản lý dự án phát triển vùng huyện Hiệp Đức, Đoàn TNCSHCM, Hội phụ nữ, Phòng LĐTB&XH và Phòng GD&ĐT huyện tổ chức cho 26 TTN ngoài nhà trường và phụ huynh các em tham quan các cơ sở đào tạo nghề tại tỉnh Quảng Nam. Các em tham quan cơ sở may Công nghiệp tại Bình Lâm và Trung tâm đào tạo nghề tỉnh Quảng Nam. Tại đây, các em và gia đình đã được các anh chị trong Ban quản lý cơ sở may Công nghiệp và các thầy cô trường nghề tư vấn, giới thiệu việc làm. Được biết sau chuyến tham quan này, các em sẽ được đưa đi học nghề theo nhu cầu nguyện vọng của các em và gia đình.

 

Các em tham quan cơ sở may công nghiệp Bình Lâm

 

Đây là một mô hình góp phần giải quyết việc làm cho TTN không có điều kiện tiếp tục đến trường và tạo cơ hội cho cuộc sống các em sau này ./.