Thanh niên Hiệp Đức ra quân hành động vì môi trường

Năm trong chương trình hành động Năm thanh niên 2011, nhằm chào mừng kỷ niệm 25 thành lập huyện, tuổi trẻ Hiệp Đức tiếp tục tổ chức ra quân hành động vì môi trường

Sáng ngày 24/2/2011 tuổi trẻ toàn huyện đồng loạt ra quân hành động vì môi trường. Tại khu vực Trung tâm thị trấn Tân An, Huyện đoàn chủ trì 70 đoàn viên thanh niên đến từ các Chi đoàn: Công an, Quân sự, Dân Chính Đảng, THPT Hiệp Đức ra quân dọn vệ sinh các trục đường nội thị Tân An

Đoàn viên thanh niên phối hợp với các Hội, đoàn thể thị trấn Tân An

dọn vệ sinh các tuyến đường nội thị

Cùng thời điểm trên, các cơ sở đoàn cũng đồng loạt ra quân dọn vệ sinh các khu vực trung tâm xã, các điểm nóng về môi trường kết hợp trồng cây xanh bảo vệ môi trường. Tiêu biểu như Sông Trà, Quế Thọ, Hiệp Thuận... Đây là đợt thứ 2 trong Năm thanh niên, tuổi trẻ Hiệp Đức ra quân hành động vì môi trường.