Hiệu quả trong công tác tuyên truyền Cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Nam học tập và làm theo lời Bác”

Trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Nam học tập và làm theo lời Bác”, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức gần 2.000 lớp học tập 6 bài lý luận chính trị, triển khai học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh với gần 150.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tổ chức được hơn 1.275 diễn đàn, toạ đàm các tác phẩm văn học, nghệ thuật, hội thi với chủ đề “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” và lồng ghép chiếu phim Hồ Chí Minh- Chân dung một con người, Bác Hồ sống mãi, "Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông", Thân thế và cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ thu hút gần 10.000 lượt ĐVTTN tham gia; xây dựng được 238 tủ sách với 13.892 đầu sách, tài liệu. Các hoạt động viết nhật ký về học tập và làm theo lời Bác được triển khai sôi nổi, 49.231 bài dự thi viết " Nhật ký Đội em làm theo lời Bác" và cuộc thi " Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh". Thiếu nhi đất Quảng thực hiện tốt cuộc vận động "Thiếu nhi thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy", đã có 30.602 lượt ĐVTN tham gia 350 hội thi về các tấm gương thanh thiếu nhi làm theo lời Bác.

                                                                                (Theo Tinhdoanqnam.vn)