Ngày 26 tháng 9 năm 2011, Tổ tư vấn đào tạo nghề gồm 05 cơ quan phối hợp Đoàn TN, Phòng GD&ĐT, Phòng LĐTB&XH, hội Phụ nữ huyện và phòng Nông nghiệp tổ chức tổng kết đào tạo nghề cho TTN ngoài nhà trường năm 2011 và định hướng đào tạo nghề cho TTN năm 2012.

Đoàn TNCSHCM, Hội phụ nữ, Phòng LĐTB&XH và Phòng GD&ĐT huyện phối hợp với Ban quản lý dự án phát triển vùng huyện Hiệp Đức tổ chức cho TTN ngoài nhà trường tham quan các cơ sở Đào tạo nghề tại tỉnh Quảng Nam.

Con đường trở thành lãnh đạo là con đường phát triển cá nhân, đòi hỏi phải có chút ít năng khiếu lãnh đạo bẩm sinh, có tố chất lãnh đạo và phải trải qua quá trình rèn luyện, tích luỹ lâu dài. Người nào nắm vững các nguyên tắc về lãnh đạo, người đó sẽ có lợi thế trên hành trình ấy.

Chuyển đổi phương thức từ đào tạo theo năng lực của các cơ sở dạy nghề, sang đào tạo theo nhu cầu của người học và thị trường lao động là yêu cầu đặt ra trong việc triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020 của Chính phủ.

Sáng ngày 12/5/2010, tại xã Quế Lưu, BTV Huyện đoàn Hiệp Đức phối hợp với Trung tâm Dạy nghề thanh niên tỉnh Quảng Nam đã tổ chức khai giảng lớp học nghề gò hàn cho 25 thanh niên đối tượng nghèo, thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số của 02 xã Quế Lưu, Phước Gia .

Ngày 15/01, tại Trung tâm hoạt động TTN tỉnh Phú Yên, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Trung ương Đoàn đã chủ trì Hội nghị Giao ban khối các Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên toàn quốc năm 2010 với sự tham gia của 33 đoàn đại biểu đến từ 33 Trung tâm dạy nghề thanh niên, Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên trong toàn quốc.