THƯỜNG TRỰC THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN HIỆP ĐỨC NHIỆM KỲ 2007 - 2012

     
Phó Bí thư
Nguyễn Văn Hạnh
Bí thư
Huỳnh Hữu Cường
Phó Bí thư
Nguyễn Phước Niên

CÁC ỦY VIÊN BTV:

 

1. Dương Phú Ái-UVBTV-Bí thư Đoàn Thị trấn Tân An

2. Nguyễn Phương Hoài Thảo-UVBTV-Bí thư Chi đoàn Dân-Chính-Đảng

3. Trần Văn quyền-UVBTV-Bí thư Chi đoàn Công an

4. Võ Chí Hòa-UVBTV-Bí thư Chi đoàn Quân sự

5. Phạm Văn Rực-UVBTV- Phó Hiệu trưởng trường PTTH Trần Phú

Cán bộ cơ quan Thường trực

Huyện đoàn Hiệp Đức

 

 

TT
Họ và tên
Năm sinh
Quế quán
Đảng/ Đoàn
Dân tộc
Trình độ
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
Nam
Nữ
VH
CM
CT
1
Huỳnh Hữu Cường
 X

Bình Sơn – HĐức
Đảng viên
Kinh
12/12
ĐH Kinh tế
CC
HUV-Bí thư Huyện đoàn
2
Nguyễn Phước Niên
X
 
Quế Thọ - HĐức
Đảng viên
Kinh
12/12
ĐH Văn Hóa
TC
P. Bí thư Huyện đoàn
3
Nguyễn Văn Hạnh
X
 
Hội An
Đảng viên
Kinh
12/12
ĐH Báo chí
CC
Phó Bí thư Huyện đoàn
4
 Nguyễn Hồng Sơn  X    Sông Trà-Hiệp Đức
 Đảng viên Kinh
12/12 ĐH Nông nghiệp

SC

UVBTV Huyện đoàn
5
Võ Thị Giang Quỳnh
 
X
Quế Lưu - HĐức
Đoàn viên
Kinh
12/12
TC Thanh vận
TC
UVUBKT Huyện đoàn
6
Huỳnh Thị Mỹ Ly
 
X
Tân An- HĐức
Đoàn viên
Kinh
12/12
CĐ Việt Nam học
SC
Cán bộ Huyện đoàn